Tutkijoiden yö 2018

  28.9.2018 / 15.00 —
28.9
2018
15.00 —

Museokeskus Vapriikissa kuullaan Tutkijoiden yönä pidempiä tutkimusluentoja, joissa paneudutaan esimerkiksi kestävän kehityksen ja energiatalouden tulevaisuuteen. Yhtenä aiheena on glamour, Marilyn-näyttelyn teeman mukaisesti, johon on mahdollista tutustua myös opastetulla kierroksella. Kierroksen pääsymaksu 6 €/3 €.

GLAMOUR KAUTTA AIKOJEN
Klo 15.00 Kulttuurihistorioitsija Henna Karppinen-Kummunmäki, Turun yliopisto: ”Marilyn Monroe: Vaalea unelma”
Klo 15.30 Tutkija Laura Saarenmaa, Tampereen yliopisto: ”Glamour Suomessa 1960-luvulla ja glamourin kääntöpuoli”

KIERRÄTYSTÄ KULTTUURIYMPÄRISTÖN KANNALTA
Klo 16.00 Pirkanmaan maakuntamuseo, kulttuuriympäristöyksikön päällikkö Tuija-Liisa Soininen: ”Adoptoi monumentti, kun haluat tehdä hyvää”
Klo 16.15 FT Ulla Lähdesmäki, Pirkanmaan maakuntamuseo: ”Kulttuuriympäristö – näkökulmia kierrätykseen ja kestävään kehitykseen”
Klo 16.30 FM, väitöskirjatutkija Hannele Kuitunen, Tampereen yliopisto: ”Rakennetun ympäristön kulttuurisesti kestävästä kehityksestä”

SÄHKÖN TUOTANTO JA KÄYTTÖ TULEVAISUUDESSA
Klo 17.00 Professori Seppo Valkealahti, Tampereen teknillinen yliopisto: ”Sähköntuotannon murros”
Sähköenergia tuotetaan tulevaisuudessa kustannus- ja ympäristösyistä pääosin sääriippuvalla aurinko-, tuuli- ja vesivoimalla sekä Suomessa myös jossain määrin bioenergialla. Alustuksessa kerrotaan meneillään olevasta murroksesta ja sen syistä sekä vaikutuksista tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmään.

Klo 17.15 Professori Pertti Järventausta, Tampereen teknillinen yliopisto: ”Älykäs sähköverkko”
Älykkäässä sähköverkossa kulutus ja tuotanto yhdistyvät uudella tavalla. Sähköntuotannon ja varastoinnin murros haastaa perinteiset sähköenergian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön liittyvät toimintatavat. Alustuksessa tarkastellaan meneillään olevaan sähköenergiajärjestelmän muutosta ja asiakkaiden sähkön käytön roolia osana sähköenergiajärjestelmän hallintaa huomioiden myös liikenteen sähköistyminen vaikutukset ja mahdollisuudet.

Klo 17.30 Professori Ilkka Ruostetsaari, Tampereen yliopisto: ”Kansalaisten valmius muuttaa sähkönkäyttöään”
Alustuksessa tarkastellaan suomalaisten asenteiden vaikutusta sähköenergiajärjestelmän murroksen realisoitumiseen. Esille nostetaan mm. kiinnostus kokeilla uusia sähkönkäyttöön liittyviä teknologia ratkaisuja, mielenkiinto omakohtaiseen sähköntuotantoon sekä suhtautuminen sähköauton hankintaan.

OPASTUKSIA:
klo 16 Asiantuntijaopastus Birckala 1017 -näyttelyyn, oppaana arkeologi Kreetta Lesell
klo 16 Asiantuntijateemaopastus Mediamuseo Rupriikissa: tutkija Outi Penninkangas esittelee Tampereen Radioyhdistyksen arkistoaineistoa ja kertoo yleisradiotoiminnan alkuvuosista
klo 17 Asiantuntijaopastus Tampere 1918 -näyttelyyn, oppaana tutkija Antti Liuttunen
klo 17 Opastus Marilyn-näyttelyyn feministisellä otteella, oppaana Mirka Ylä-Mattila

Koko ohjelma

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!