Pirkanmaan Maakuntamuseo

Paikallismuseot

Paikalliskulttuuritoiminta koostuu paikallismuseoiden neuvonnasta ja kehittämisestä, paikalliskulttuuria vaalivien yhdistysten neuvonnasta sekä paikalliskulttuurityön tiedottamisesta ja yhteistyön kehittämisestä.

Paikalliskulttuuritutkija ohjaa Pirkanmaan noin sataa paikallismuseota ja kehittää maakunnan museokenttää yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Työn pääpaino on harkinnanvaraista valtionapua saaneiden museoiden neuvonnassa. Kuntien ja yhdistysten omistuksessa oleviin museoihin tehdään ilmaisia neuvontakäyntejä ja puhelinneuvonnalla voidaan auttaa myös yksityisten museokokoelmien haltijoita.

Maakuntamuseo pyrkii toimimaan museoiden tietopankkina. Tarjolla on neuvontaa mm. esineiden varastointiin ja luettelointiin sekä näyttelyiden suunnitteluun ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilauksesta voimme myös tehdä projekteja liittyen museon kehittämiseen tai kokoelmien dokumentointiin.

Museorakennusten korjausneuvonnasta vastaavat ensisijaisesti yksikön perinnerakennusmestari ja rakennustutkija. Esineiden hoitoon liittyvää neuvontaa saa myös museokeskus Vapriikin konservaattoreilta ja valokuvien luettelointineuvoja valokuva-arkistosta.

Pienet paikallismuseot painivat yhteisten ongelmien kanssa ja siksi on tärkeää kehittää yhteistoimintaa museoiden välille. Maakuntamuseo järjestää koulutusta paikalliselle museoväelle mm. maakunnallisten museopäivien muodossa. Lisäksi maakuntamuseossa toimitetaan Museokello-lehteä, joka on Pirkanmaan kulttuuriympäristö- ja museoasioiden tiedotuslehti.

Maakuntamuseo on kehittämässä paikallismuseoille räätälöityä Siiri-tietokantaa museoiden kokoelmahallintatarpeita varten. Maakuntamuseon ylläpitämä Museokompassi.fi -portaali sisältää ydintiedot Pirkanmaan museoista. Ilmoita oma museosi mukaan ottamalla yhteyttä paikallismuseotutkijaan!

Museokompassi

Paikallismuseoavustukset

Mistä voi hakea avustusta paikallismuseotoimintaan?

Yhdistysten, kuntien tai säätiöiden omistamat museot, jotka eivät saa valtionosuutta voivat hakea harkinnanvaraista avustusta Museovirastolta. Avustussummat ovat keskimäärin 2000-4000 euroa.

Hämeen museoseura ry. jakaa muutaman sadan euron avustuksia toukokuussa. Museoseuran avustusta ei myönnetä kunnallisille museoille.

Ketkä ja mihin voi hakea Museoviraston harkinnanvaraista valtionapua?

Avustusta voivat hakea museot, jotka ovat kunnan, säätiön tai yhdistyksen omistamia ja jotka eivät saa valtionosuutta. Museolla on oltava ainakin kesäaikaan säännöllinen aukioloaika.

Museotoiminnan tulee kuulua sitä harjoittavan yhdistyksen tai säätiön sääntömääräisiin tehtäviin. Museokokoelman säilymisen tulee olla sääntöjen perusteella turvattu yhdistyksen tai säätiön purkautuessa tai lopettaessa toimintansa.

Avustusta myönnetään museotoiminnan edistämiseen ja kokoelmien säilymistä turvaaviin toimenpiteisiin. Avustusta voi saada esimerkiksi museon kokonaissuunnitelmiin, luettelointiin, perusnäyttelyn uudistamiseen, palo- ja murtohälyttimien hankintaan ja pienimuotoisiin rakennusten korjauksiin.

Hakuaika on avustusvuotta edeltävän lokakuun loppuun. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa Museovirastosta tai Pirkanmaan maakuntamuseosta.

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!