Pirkanmaan Maakuntamuseo

Kulttuuriympäristö ja sen suojelu

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan Suomessa ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt. Kulttuuriympäristöä voidaan kuvata myös käsitteillä kulttuurimaisema, arkeologiset kohteet ja rakennettu kulttuuriympäristö sekä perinnebiotoopit. Kulttuuriympäristöä ovat esimerkiksi vanhat pellot, tiet, sillat, teollisuusrakennukset, esihistorialliset asuinalueet kalmistoineen ja pyyntipaikkoineen, vedenalaiset muinaisjäännökset, kuten hylyt, merkittävät taistelupaikat, kaupunkien ydinkeskustat, lähiöiden kerrostaloalueet ja maaseudun pihapiirit.

Kulttuuriympäristön suojelu on meille kaikille kuuluvan kulttuuriperinnön arvostamista, ja sen siirtämistä tuleville sukupolville.

Kulttuuriympäristön suojelutavoitteita määritetään arvottamalla. Arvottaminen tapahtuu suhteessa alueen käyttötavoitteisiin. Hyvä arvottaminen voidaan tehdä vain hyvän inventoinnin avulla. Kulttuuriympäristö voi olla myös rumaa ja todiste asiasta, jota ei haluta muistella. Kauneus ja rumuus ovat kuitenkin suhteellisia käsitteitä, jotka tulisi pitää erossa kulttuuriympäristöä arvotettaessa. Suomalaisen sananlaskun mukaan ”kauneus on katsojan silmässä”.

Osallistu kulttuuriympäristön vaalimiseen

Miten voit osallistua kansalaistoimintaan, joka tähtää kulttuuriympäristön suojeluun? Alla muutamia vinkkejä:

Osallistu kaava- ja lupaprosesseihin mahdollisuuksiesi rajoissa. Tietoa saat vaikkapa lehdistä ja kuntien internetsivuilta.
Toiminta asukas-, kotiseutu- tai ympäristöyhdistyksessä edesauttaa mahdollisuuksia vaikuttaa asuinympäristön suunnitteluun.

Rakennusperinnön hoito, omankin talon kunnossapito ja korjaaminen, ovat osallistumista kulttuuriympäristön vaalimiseen. Pirkanmaan maakuntamuseo tarjoaa tähän työhön ilmaista asiantuntija-apua kiertävän perinnerakennusmestarin muodossa. Opastusta voidaan antaa kädestä pitäen. Samalla kerrotaan korjaamisen rahoitusmahdollisuuksista ja taitajista.

Voit aktivoida itsesi, ystäväsi, yrityksesi tai yhdistyksesi myös huolehtimaan arkeologisesta tai rakennetun ympäristön kohteesta Adoptoi monumentti –toiminnassa. Adoptointimahdollisuus on lisäksi kouluilla, kunnilla ja seurakunnilla ja yrityksillä.

Osallistu paikallismuseon toimintaan; kerää esineitä ja tarinoita lähiseudultasi, opasta entisajan elämänmenoon tai järjestä opastettu historiakierros. Museon paikalliskulttuurityö tukee neuvonnalla ja koulutuksella esimerkiksi yhdistyksiä, joiden ylläpitämät lukuisat museot toimivat vapaaehtoisvoimin.

Tule osallistumaan! Voit tuoda pohdittavaksi myös uusia, hyviä toimintamuotoja!

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!