Pirkanmaan Maakuntamuseo

Kulttuuriympäristö-  ja paikalliskulttuuripalvelut

Pirkanmaan maakuntamuseossa hoidetaan suurinta osaa museokeskuksen alueellisista tehtävistä. Maakuntamuseo on keskittynyt erityisesti kulttuuriympäristön vaalimiseen. Se antaa asiantuntija-apua arkeologiaan, rakennuskulttuuriin, rakennuskorjaukseen, paikalliskulttuurityöhön, kansalaistoimintaan ja suojelukysymyksiin liittyvissä asioissa.

Yksikön toimitilat sijaitsevat Tampereella, Museokeskus Vapriikissa, entisen Tampellan konepajan tiloissa, Tammerkosken ainutlaatuisessa teollisessa kulttuurimaisemassa.

Kulttuuriympäristön suojeluun liittyvät lausuntopyynnöt lähetetään osoitteeseen pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi

Arkeologit ja rakennustutkijat käsittelevät kulttuuriympäristön suojeluun liittyviä kysymyksiä viereisellä kartalla osoitetun aluejaon mukaisesti.

Neuvonta- ja tietopalvelut

Pirkanmaan maakuntamuseosta on saatavilla tiedot esim. maakunnan arkeologisista ja rakennetun ympäristön tutkimuksista ja kulttuuriympäristökohteista annetuista lausunnoista.

Maakuntamuseo neuvoo suojeluasioissa, rakennusten korjaamisessa sekä myös arkeologisten kohteiden hoidossa Adoptoi monumentti -toiminnan yhteydessä.

Maakuntamuseolta saa apua paikallismuseoiden ohjaukseen. Palvelu koskee niin yksityisiä kuin yhteisöjen omistamia museoita koko Pirkanmaalla. Museokompassi.fi -portaali sisältää tiedot Pirkanmaan paikallismuseoista. Museo neuvoo myös esim. museorakennusten korjauksessa, konservoinnissa, valokuvien ja esineiden hoidossa, luetteloinnissa ja paikallismuseoille tuotetun Siiri-järjestelmän käytössä. Lisäksi museo järjestää yhteistilaisuuksia, esim. vuosittaiset maakunnalliset museopäivät museoharrastajille.

Koulutuspäivä metallinetsinharrastajille

Pirkanmaan maakuntamuseo järjesti metallinetsinharrastajille koulutuspäivän arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja metallinetsinharrastuksesta lauantaina 29.4.2017 Museokeskus Vapriikin auditoriossa (Alaverstaanraitti 5, 33101 Tampere).

Päivän tarkoituksena oli kartuttaa harrastajien tietoutta arkeologiaan liittyvistä toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Koulutuspäivään sisältyi tentti, jossa testattiin arkeologiaan liittyvää tietämystä. Tentin hyväksytysti läpäisseet saavat kortin, joka osoittaa kortin haltijan suorittaneen museoviranomaisen järjestämän kurssin ja läpäisseen siihen liittyvän tentin.

Koulutuspäivän ohjelma

Oheislukemista

Tietoa kurssin suorittamisesta

Koulutuspäivän esitykset:

Tuija-Liisa Soininen

Ulla Lähdesmäki

Olli Soininen

Ulla Moilanen

Tietopalveluita internetissä

Museon Siiri-tietojärjestelmään kartutetaan tietoa Pirkanmaan kulttuuriympäristöstä ja museokokoelmista ja sen yhteydessä ylläpidetään paikkatietokantaa erityyppisistä kohteista ja alueista. Suurin osa tiedoista on kaikkien selattavissa Siirin nettiversiossa.  Tietojärjestelmästä on tulostettavissa tietoa esim. maanomistajille ja kulttuuriympäristöstä kiinnostuneille.

 

Siiri palvelee kuntaviranomaisia, suunnittelijoita ja konsultteja:

Tarvitsetko tietoa kulttuuriympäristöstä työssäsi? Haluaisitko tutustua tähän tarkoitettuun Siiriin täydelliseen versioon ja kokeilla tietojen tallentamista? Tutustu oheiseen esitteeseen (linkki alla) ja ota yhteyttä: vadim.adel@tampere.fi

Kulttuuriympäristötieto Siiri 

Maakuntamuseolla on viranomais-, tutkimus- ja näyttelytoiminnan avuksi luotu kulttuuriympäristökirjasto. Sen sisältämiä aineistoja on mahdollisuus hakea Piki-verkkokirjaston kautta. Aineistoja ei lainata ulkopuolelle, mutta niihin voi tutustua ajanvarausmenettelyllä museon tiloissa.

Museo järjestää eri asiakasryhmille asiantuntijakoulutusta tilauksesta (aihealueita: arkeologia, esihistoria, rakennusperintö, arkkitehtuuri, kulttuurimaisemat, korjausrakentaminen, suojelukäytännöt jne.) ja kaikille avointa ohjelmaa, esim. Pirkanmaan alta -seminaari arkeologisten kenttätöiden tuloksista keväisin ja tapahtumia valtakunnallisten arkeologian päivien ja Euroopan rakennusperintöpäivien yhteydessä syksyisin.

 

Koulutuspäivien ja tapahtumien osallistujaluettelon rekisteriseloste

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!